Projektowanie szkoleń – Instructional Design

Najlepsze i chyba jedyne polskie tłumaczenie mówi, że instructional design to projektowanie dydaktyczne. Jeśli jednak odniesiemy się do teorii samej dydaktyki zobaczymy, że ID musiałoby oznaczać projektowanie

systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.

Okoń W., (1984), Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 60.

Co to jest Instructional Design?

W ID nie chodzi jednak o projekotwanie wielich systemów (chociaż jest to możliwe). Instructional design to projektowanie tego jak osoba ucząca się będzie doświadczała uczenia, projektowanie tego jak będzie przyswajana wiedza, trenowane umiejętności i rozwijane kompetencje. Mówiąc o ID będziemy skupiali się na efektywności przyswajania treści, bo to ona jest kluczem naszego projektowania.

Wprowadzenie

Potrzeby szkoleniowe

Interakcje

Użyteczność i dostępność

Zarządzanie procesem projektowym

Co warto przeczytać?

Szkolenia i certyfikaty

Certyfikaty polecam dwa. Pierszy to ASTD eLearning Instructional Design i drugi ASTD Advanced eLearning Instructional Design. Szkolenia są intensywne i wymagają sporego zaangażowania.

ASTD Certificate