Blog o szkoleniach, technologii i elearningu

1
Sty

Publikacje elearning

EDUCAUSE Quarterly – Profesjonalne czasopismo naukowe publikowane przez EDUCAUSE. Magazyn zawiera dużo informacji o planowaniu, zarządzaniu, wykorzystaniu oraz ewaluacji zasobów informacyjnych w edukacji wyższej. Najczęściej podejmowane problemy dotyczą zasobów ludzkich, zasobów informacyjnych, kwestii zarządzania i organizacji sieci informacyjnych, współpracy między instytucjami edukacji, wykorzystaniu technologii informacyjnej, integracji mediów, komunikacji naukowej, wykorzystania technologii w pracy bibliotek, w nauczaniu i uczeniu się oraz elektronicznego handlu i biznesu. Czasopismo oferuje także obszerną charakterystykę doświadczeń poszczególnych uczelni. Artykuły są adnotowane w ERIC, Computer Literature Index oraz Higher Education Abstracts. EDUCAUSE Review –to dwumiesięcznik wydawany przez...
Czytaj całość
16
Gru

Znaczenie uczenia się w życiu człowieka.

Uczenie się odgrywa bardzo ważną i znaczącą rolę w życiu człowieka, gdyż w znacznie mniejszym stopniu niż organizm zwierzęcy dysponuje on gotowymi, wrodzonymi formami zachowania się. Omówię tu znaczenie uczenia się w okresie dzieciństwa, czyli od urodzenia się dziecka do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Uczenie się to ciągły rozwój, który następuje w wyniku ćwiczenia i wysiłku dziecka. Poprzez uczenie się dziecko nabywa umiejętność korzystania ze swoich możliwości, czyli zadatków wrodzonych, z którymi przychodzi na świat, aby mogło ono rozwijać je musi mieć możliwość uczenia się. Uczenie się to ciągły...
Czytaj całość