Single Blog Title

This is a single blog caption
16
Lut

Co uczniowie wiedzą o reformie (infografika)


Zadane.pl przeprowadziło ankietę na temat znajomości nowej reformy nauczania wśród użytkowników portalu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 5933 gimnazjalistów. Wyniki wskazują, że gimnazjaliści niewiele wiedzą o reformie, która już w tym roku zacznie ich dotyczyć.

W tym roku uczniów czeka reforma nauczania, a wraz z nią szereg zmian. Inaczej będzie wyglądać kontynuacja nauki po gimnazjum w szkole średniej. Wprowadzony zostanie spójny tok nauczania – materiał z gimnazjum nie będzie już powtarzany na wyższym poziomie edukacji, jak było do tej pory. Kolejną istotną zmianą jest podział klas w liceum na klasy humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze. Ponadto, uczeń będzie mógł wybrać przedmioty, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, w klasach matematyczno-przyrodniczych będzie realizowany przedmiot historia i społeczeństwo, a w klasach humanistycznych – przyroda.

Zmiany te budzą kontrowersje wielu środowisk. – Krytycy reformy podnoszą argument, iż nauka w liceum w kształcie zadekretowanym przez twórców reformy nabędzie charakteru kursu maturalnego, co przyczyni się do radykalnego obniżenia jakości wykształcenia – komentuje raport dr n. hum. Michał Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. – Podnoszony jest także argument, iż reforma spowoduje zmniejszenie liczby miejsc pracy dla nauczycieli niektórych przedmiotów oraz ograniczy mobilność uczniów.

Trzecie klasy bardziej świadome zmian. 
 Aż 63% ankietowanych gimnazjalistów nie wie nic o reformie, a 78% nie otrzymało na jej temat żadnych informacji w szkole. Nieco lepiej wygląda sytuacja uczniów klas trzecich. Wśród nich występuje większa świadomość odnośnie wprowadzanych zmian. 54% uczniów klas trzecich wie o wprowadzeniu reformy, w szkole usłyszało o niej 36%. To właśnie ich wprowadzane zmiany dotyczyć będą w pierwszej kolejności.

Internet głównym źródłem informacji. 
 Gimnazjaliści uważają, że nie rozumieją treści reformy i konsekwencji wprowadzanych zmian. Zrozumienie reformy deklaruje 42% uczniów wiedzących o jej wprowadzeniu. Najczęściej wskazywanym przez gimnazjalistów źródłem informacji jest Internet – 41% wskazań.

Uczniowie nie są przekonani do wprowadzanej reformy. 
Uczniów zapytano o koncepcję spójnego toku nauczania, polegającą na kontynuacji materiału w szkole średniej bez powtarzania wiadomości z gimnazjum. Ponad połowa gimnazjalistów (59%) nie uważa tego rozwiązania za dobry pomysł. Zdania na ten temat nie miało 22% uczniów. Wśród najczęściej podawanych uzasadnień takiego wyboru była obawa przed zapomnieniem materiału z gimnazjum, skutkującym gorszym przygotowaniem do matury. Uczniowie obawiają się także różnic w zakresie przerobionego materiału. Wśród osób, które uznały wprowadzenie spójnego toku nauczania za dobry pomysł, przeważają głosy, że powtarzanie tego samego materiału jest bezcelowe. Dzięki kontynuowaniu nauki uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy. Większość z tych uczniów zdaje się mieć świadomość, że mają niewiele czasu do matury i chcą go jak najlepiej wykorzystać, dlatego wolą kontynuować materiał i uczyć się czegoś nowego.

Brak wystarczającej wiedzy nauczycieli. 
“Wśród uczniów, którzy mają świadomość realizacji w polskich szkołach reformy programowo-organizacyjnej dominują osoby, dla których źródłem wiedzy na ten temat jest Internet. Aż 78 proc. gimnazjalistów stwierdziło, że ani nauczyciele, ani dyrektorzy szkół nie informowali ich o wprowadzanych w systemie kształcenia zmianach. Może to dowodzić, iż sami nauczyciele nie posiadają dostatecznej wiedzy na ten temat.” – tłumaczy dr Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. “W grupie uczniów klas trzecich gimnazjów świadomość wprowadzania reformy posiada 54% ankietowanych. Można więc zauważyć, iż uczniowie gimnazjów, których reforma dotknie w stopniu największym, najczęściej nie mają nawet świadomości wdrażania zmian w systemie edukacji. O reformie nie słyszała niemal połowa uczniów klas trzech, a zatem młodzież, która w bardzo nieodległej przyszłości stanie się jej bezpośrednim podmiotem.”

Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2012 roku za pośrednictwem ankiety internetowej umieszczonej w serwisie Zadane.pl. W analizie uwzględniono odpowiedzi 5933 uczniów gimnazjum, którzy wypełnili kwestionariusz w całości.

”Źródło: Zadane.pl – Raport: Świadomość gimnazjalistów na temat reformy nauczania w 2012 roku”.

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required