Single Blog Title

This is a single blog caption
16
Gru

Narzędzia dla e-nauczyciela – przewodnik po eXe, cz. 1


Program „eXe” pozwala na tworzenie zasobów e-learningowych z wykorzystaniem ogólnie dostępnych zasobów Internetu, bez potrzeby znajomości języka html. Możemy w nim zatem tworzyć zasoby, wykorzystując takie multimedia jak obrazy, filmy, animacje, pliki dźwiękowe, lub treści publikowane już w sieci – chociażby artykuły z Wikipedii czy filmy z Youtube.

Stworzony projekt możemy wyeksportować jako stronę WWW, pakiety SCORM lub IMS. Można zatem tworzyć materiały, które nadają się do wykorzystania w kursach tworzonych na platformach e-learningowych, lub, co bardzo ważne – umieścić jako strony internetowe bez wykorzystywania platformy.

Pochodzący z Nowej Zelandii program można pobrać ze strony: http://exelearning.org, gdzie znajdują się programy instalacyjne dla  Windows, Linuxa i Mac Os X.  Posługiwanie się programem i jego poprawne funkcjonowanie wiąże się z koniecznością zainstalowania przeglądarki Firefox.  

Instalacja
Aby zainstalować program, należy pobrać go ze strony: http://exelearning.org :
Po prawidłowym przebiegu instalacji na pulpicie zostaje utworzony skrót i można już swobodnie korzystać z programu.  
Pokaż kotku, co masz w środku
Po uruchomieniu programu eXe zwraca uwagę fakt, że jego interferejs  oparty jest na przeglądarce Mozilla Firefox. W oknie programu możemy wyróżnić cztery główne części: 
Menu programu eXe składa się z czterech podmenu: Plik, Narzędzia, Style i Pomoc. 
W podmenu Plik znajdziemy polecenia Nowy, Otwórz czy Ostatnio używane. Szczególnie istotne jest polecenie Zapisz jako”, gdyż dzięki niemu możemy zapisać efekty naszej pracy do edytowalnego pliku z rozszerzeniem „.elp”
W podmenu Plik jest również polecenie Koniec – 

– i jest to jedyny sposób zakończenia pracy z programem, gdyż nie da się tego zrobić klikając, jak w większości programów, w biały „x” na czerwonym polu w prawym górnym rogu otwartego okna programu. 

Znajduje się tu również polecenie Eksportuj, które pozwala na następujące działania:
SCORM 1.2 – eksport projektu do pakietu SCORM 1.2, 
Pakiet IMS – eksport projektu do pakietu IMS,
Strona internetowa, i dwie możliwości: 
– Folder z plikami – tworzy folder zawierający wszystkie podstrony i pliki wchodzące w skład projektu,
– Plik ZIP – zawartość folderu z plikami zostaje zapisana w formacie archiwum ZIP,
Pojedyncza strona – eksportuje projekt jako pojedynczą stronę z pominięciem struktury projektu ,
Plik tekstowy – tworzy plik TXT zawierający same teksty ze stron projektu,
Notatki IPod – tworzy folder z tekstami do odczytania w iPodzie.
Natomiast podmenu Narzędzia ma tylko trzy polecenia: 
Edytor iObiektów – dzięki któremu możemy utworzyć dowolny obiekt iDevices złożony z wybranej ilości linii tekstu, pól tekstowych i opinii zwrotnych,
Preferencje – pozwala na wybór wersji językowej programu,
Odśwież – używamy w sytuacji, gdy efekty naszego działania nie są widoczne w oknie programu
W podmenu Style możemy wybrać jeden z siedmiu stylów (kolorystyki) projektu.
Podmenu Pomoc w większości zawiera linki do anglojęzycznych stron zawierających:
·       podręcznik online eXe,
·       historię wersji,
·       czat eXe,
·       zgłoś problem – stronę pozwalająca na zgłaszanie ewentualnych błędów programu,
·       czat o eXe,
·        o eXe – informacje o wersji programu, jego autorach itp.
Jak pracować z eXe? A to już inna historia! 
Cdn… :-)

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required