NA SKRÓTY
Piotr Peszko
+48 605 570 195
ppeszko@gmail.com

Jak przygotować się do webinaru i warsztatu online?

Jak przygotować się do webinaru i warsztatu online?

16 września 2011

Kiedy prowadzę szkolenia dla tych, którzy chcą prowadzić i / lub organizować własne webinary czy też warsztaty online grupa już po pierwszych zajęciach przyznaje, że warto wiedzieć JAK, bo rzeczywiście wiele kroków jest do wykonania. A więc jak?

Krok 1 – Określenie celu szkolenia

Ustalenie celu, który chcesz osiągnąć dzięki webinarowi/warsztatowi online. Cel (lub cele) może być związany na przykład z przekazaniem uczestnikom wiedzy na wybrany temat (tu zastosuj webinar), przećwiczeniem z grupą pewnych umiejętności (tu: warsztat online) ale i z pozyskaniem potencjalnych klientów (tu: webinar).

Online można ćwiczyć określone kompetencje z uczestnikami, nawet miękkie, ale należy pamiętać, że grupy w takim wypadku muszą być małe. Przygotuj się w takim wypadku na przeprowadzenie warsztatu online. Zastanów się także, czy nie połączyć szkolenia online z tradycyjnym (blended learning).

Inne możliwe cele to na przykład zbadanie potrzeb szkoleniowych przed szkoleniem tradycyjnym a także zrobienie z uczestnikami szkolenia tradycyjnego spotkania online w 4-6 tygodni po zajęciach, czyli follow up.

Krok 2 – Zbudowanie zespołu realizującego webinar / warsztat online
Jeśli jesteś freelancerem i właśnie chcesz ominąć ten punkt, to zachęcam do jego przeczytania. W twoim wypadku będziesz metodykiem, grafikiem i informatykiem.

Pierwszy przykład to prezentacja do webinaru. Musi być nie tylko dobra merytorycznie, ale i graficznie (slajdy z wypunktowaniami nie wzbudzą entuzjazmu uczestników). Czasem warto zlecić ją profesjonalnemu grafikowi.

Proces pozyskiwania uczestników to kolejne czasochłonne zadanie i tu warto mieć wsparcie. A jeśli już pozyskamy uczestników, to co ma się stać po webinarze? Kto ma zająć się kontaktem z potencjalnymi klientami (jeśli taki był cel webinaru)? Ktoś z działu sprzedaży będzie z pewnością właściwym członkiem takiego zespołu.

W przygotowania warto włączyć dział IT. Czy program do webinarów będzie działał w firmowej sieci? Czy sieć firmowa ma wystarczającą przepustowość, aby nadawać webinar? Czy firmowy dział IT chce / musi mieć wpływ na wybór oprogramowania?

Krok 3 – Pozyskanie uczestników webinaru / warsztatu online
Jeśli organizujesz szkolenie wewnątrzfirmowe lub dla wcześniej pozyskanej grupy uczestników, Twoja kampania nie będzie nakierowana na pozyskanie uczestnika, ale na pozyskanie jego akceptacji w zakresie tej formy szkoleń. Nowe często budzi opór. A ten nie sprzyja nauce.

Dlatego: 

 • zrób prezentację w ppt pokazującą jak zalogować się do programu,
 • nakręć screencast pokazujący wirtaulny pokój, aby uczestnicy wiedzieli co ich w nim czeka.
Jeśli trzeba zorganizuj kurs (30 min wystarczy) wprowadzący do korzystania z oprogrmowania, w którym będą prowadzone szkolenia.
Jeśli dzięki webinarom chcesz pozyskać nowych klientów (czyli zastosujesz webinar jako narzędzie marketingowe), to planując działania promujące uwzględnij zwyczaje grupy docelowej oraz wykorzystanie możliwie wielu kanałów komunikacji.

E-mail marketing, newsletter, reklama w Google, na Facebooku, posty na portalach społecznościowych i serwisach internetowych, gdzie przebywa grupa docelowa, własna strona www, strony partnerów biznesowych to przykładowy mix mediów.

Warto pamiętać, że przedstawiciele nie każdej branży „bywają” na Facebooku. Klienci instytucjonalni raczej nie odwiedzają tego portalu. W wypadku webinaru zamkniętego, kierowanego na przykład do sieci dystrybutorów firmy, wystarczają zaproszenia przesyłane mailem oraz telemarketing, wzmacniane przez akcję informacyjną prowadzoną przez przedstawicieli handlowych firmy.

Krok 4 – Wybór programu do webinarów / warsztatów online
Dlaczego ten punkt nie znalazł się na początku listy? Programy różnią się bowiem od siebie i dopiero znając cele webinaru czy też warsztatu online oraz sposób promocji Twojego szkolenia można dokonać wyboru oprogramowania. Wesprze ono realizację założonych celów.

Pytania, jakie warto zadać sobie przy tej okazji 

 1. Jakie narzędzia interakcji musi posiadać program?
 2. Czy szkolenie będziesz prowadzić samodzielnie czy z moderatorem? Ilu będzie prowadzących?
 3. Czy chcesz nagrywać szkolenia, np. by je potem udostępniać?
 4. W jaki sposób będziesz zapraszać uczestników?
 5. Czy potrzebujesz listę uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu?
 6. Jaki jest kontakt z suportem technicznym producenta programu i w jakim języku?
 7. Ilu uczestników webinaru będzie obecnych? Jak duży musi być Twój wirtualny pokój?
 8. Czy chcesz organizować szkolenia regularnie na przestrzeni roku, czy raczej to będą pojedyncze wydarzenia?
 9. Czy jest dla Ciebie ważne, w jakim kraju będzie wystawiona faktura?
 10. Czy pracujesz na pececie czy Mac’u?

Krok 5 – Przygotowanie prezentacji i skryptu do webinaru / warsztatu online oraz zaplanowanie interakcji z uczestnikami

Ponieważ cele webinaru / warsztatu online oraz korzyści dla uczestników dawno zostały ustalone, to łatwo przejść do przygotowania scenariusza i prezentacji.

Koniecznie przygotuj scenariusz szkolenia zawierający kolejne punkty wypowiedzi, miejsca i rodzaje interakcji oraz ważne myśli, które prowadzący ma przekazać. Musi oczywiście współgrać z prezentacją.

Tu należy zadbać o formę graficzną. Stosuj raczej obrazy niż dużą ilość testu na jednym slajdzie i nie zapychaj slajdu logotypami oraz ozdobnikami.

Jeśli będziesz prowadzić warsztat online, którego celem jest przećwiczenie pewnych umiejętności, MUSISZ zaplanować dużo więcej interkacji niż w czasie webinaru. Jedno z możliwych ćwiczeń – rozsypankę – pokazałam na tym screencaście.

Krok 6 – Próba generalna
Webinar / warsztat online należy przećwiczyć 2-3 razy. Ważne, aby mierzyć czas. Jeśli okaże się, że jest przekroczony, należy skrócić prezentację. Nie warto liczyć na to, że jakoś się uda, albo że uczestnicy nie będą zadawali pytań. Próba daje także możliwość oceny, czy dobrze przygotowane są ankiety, czy pasują do prezentacji, czy cała prezentacja jest logiczna, itp.

Powodzenia!

""
1
Previous
Next
o-autorze
Piotr PESZKO

Urodziłem się w małym mieście na Podkarpaciu, tam po raz pierwszy zmuszono mnie tego, żeby zdobyć formalne wykształcenie, chociaż wolałem social learning, zbieranie puszek po napojach i przesiadywanie godzinami przed komputerem w poszukiwaniu szybszej metody na wczytanie gry z kasety do swojego Commodore 64.