Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Sty

Regulacje prawne elearningu cz.1


Zastanawiając się nad wspomnianym w poprzednim wpisie artykułem i tym w jaki sposób, ja szaraczek mały podszedłbym do realizacji tak trudnego zadania jak ustalenie prawnych podstaw edukacji online zacząłbym od tego, że pewnie przy całej mnogości możliwych rozwiązań nie będziemy w stanie znaleźć takiego podejścia, które sprosta wsztstkim wymaganiom.
Przyjmując takie założenie, starałbym się raczej znaleźć standardy, wytyczne i rekomendacje, niż ściśle określać ramy takich działań, ale może właśnie w tym momencie wychodzi mój nieprofesjonalizm i niska znajomość tematu.

Niemniej jednak, gdyby ktoś kiedyś opacznie sprawił, że mógłbym podjąć taką decyzję zacząłbym od tego, że tworzenie wymagań i limitów ilościowych „nie więcej niż” powoduje ograniczanie innowacyjności i wdrażania nowych pomysłów.

Przechodząc do konrektów myślę, że każdy projekt ustawy, rozporządzenia, czy czegokolwiek innego mającego wprowadzić do edukacji aspekt online, powinien zawierać:

1. Określenie statusu szkół online i programów w nich obowiązujących, z uwzględnieniem programów w 100% odbywających się online, ale także takich, w których nauczanie online jest jedynie uzupełniające.

2. Wprowadzenie systemu finansowania trwałych i skalowalnych rozwiązań:
a) finansowanie działań wspomagających wdrażanie kształcenia online na poziomie lokalnym, z dużym naciskiem na skalowalność i możliwość łatwego przenoszenia na inne środowiska,
b) finansowanie szkół online w indentycznym zakresie jak szkół tradycyjnych, ponieważ musimy pamiętać, że niezmiernie ważny jest tu efekt skali, która w tym przypadku nie pozwala przypuszczać, że rozwiązania online będą tańsze, niż klasyczna szkoła,
c) danie uczniom możliwości wyboru szkoły, która będzie spełniała ich oczekiwania. Uczeń będzie mógł więc uczęszczać do dowolnej szkoły online, a finansowanie będzie podążało za uczniem, a nie za instytucją.

3. Przyjęcie standardów dotyczących programów, treści, oceniania, ewaluacji, osób i kompetencji.
pozwalające na monitorowanie oczekiwać dotyczących programów online oraz zautomatyzowany system autoryzacji programów.
Wszystkie programy nauczania w szkołach powinny uzyskać autoryzację, która uwzględniała będzie zarówno wymagania merytoryczne, jak i sprawy związane z

4. Stworzenie i rozwinięcie standardów monitorowania
a) postępów nauczania i oceniania, *)
b) zarządzania, ewaluacji i szkoleń nauczycieli, *)
c) obecności i aktywności uczniów i nauczycieli, *)
d) sposobów komunikacji *)
e) czasów reakcji (przesłania odpowiedzi) nauczycieli i uczniów,
f) sposobów udzielania wsparcia,
e) efektywności wykorzystania zasobów,
f) ponoszonych kosztów w kontekście efektywności materiału dydaktycznego,
g) dostępności i użyteczności dostarczonych rozwiązań

* istnieją już standardy które można zaadaptować.

Wdrożenie tych rozwiązań, powinno jednak balansować pomiędzy zamierzonym poziomem kontroli, a pozostawieniem swobody, elastryczności i potencjału na innowacje w rękach władz lokalnych, dyrektora i nauczyciela.

W trakcie tworzenia tego wpisu miałem przyjemnośc rozmawiać z Grzegorzem Zajączkowskim (projekt Otwarta Szkoła) i zostałem zaproszony do wstępnego zapoznania się z tym jak wyglądają regulacje prawne elearningu w innych państwach. Pierwsze kroki skierowałem oczywiście w stronę google’a i sprawdzenia czy takich zestawień już ktoś nie przygotował. Okazuje się, że jednak nie i generalnie wcale nie jest o nie łatwo.

Z pomocą przyszedł raport Regulacje prawne dot. kształcenia na odległość w Europie przygotowany przez Eurydice. Okazuje się jednak, że daje przedstawione w ustawach ministerialnych różnych krajów są niespójne i każda opisuje aspekty elearningu w specyficzny dla siebie sposób i dane te trzeba w jakiś sposób usystematyzować.

Przyszedł mi do głowy następujący pomysł:

Teraz usiądę i zastanowię się czego mi tu jeszcze brakuje. Potem biorę się za czytanie ustaw :)

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required