Single Blog Title

This is a single blog caption
31
Maj

ePortfolio potrzebuje standardów

Korzystanie z ePortfolio to najogólniej rzecz ujmując zbieranie, selekcja, tworzenie opinii i prezentacja artefaktów dotyczących kompetencji, kwalifikacji i umiejętności. Generalnie służyć ma własnemu rozwojowi, a także prezentacji wszelkich informacji związanych z naszym curriculum.

Idealnym rozwiązaniem byłoby oprogramowanie, sposób przechowywania i transferu danych, które cechowałoby się niezależnością. Powinien to być niezależny od miejsca edycji, wykorzystania i edycji elektroniczny dokument w formie paszportu, które bazując na otwartych standardach pozwoli swobodnie wymieniać dane. Idealne ePortfolio pozwoli na podróżowanie naszym danym pomiędzy różnymi środowiskami uczenia się i pracy. Serwis taki powinien pozwalać na bezproblemową edycję, automatyczne zbieranie informacji edytowanie opisów opinii itd, a także spełniać wymagania przenośności i rozszerzalności.

Kluczem jest strategia
Kiedy po raz pierwszy zacząłem analizować standardy, które mogą mieć coś wspólnego z ePortfolio przyjąłem strategię analizowania ich pod kątem czynności wymienionych na samym początku jako podstawowe funkcjonalności ePortfolio. Były to : wprowadzanie informacji, współdzielenie, przechowywanie i prezentacja. Niestety podejście to spowodowało, że standardy nakładały się na siebie i bałagan był jeszcze większy. Wynikiem tego podejścia była sporych rozmiarów mapa setek różnych rozwiązań związanych z konkretnym oprogramowaniem lub usługą, a stworzenie sensownej struktury stało się tym samym niemożliwe.

Po kilku podobnie nieudanych próbach okazało się, że najlepsze, najbardziej spójne podejście to skupienie się na cechach jakimi ma się odznaczać ePortfolio. Strategia ta obejmuje następujące cechy:

A) Interoperacyjność
B) Przenośność
C) Niezależność
D) Interfejs
E) Semantyka

Po krótkiej analizie istniejących standardów okazało się, że to podejście wydaje się cechować wyższym poziomem spójności i możliwością enkapsulacji danych poprzez ich enkapsulację w obrębie konkretnej cechy. Podejście to pozwala również na zapewnienie modułowości i przeprowadzania analizy standardów na niższych poziomach.

Standardy dotyczące ePortfolio powinny pokrywać wszystkie z wymienionych obszarów, ale najważniejsze z nich to interoperacyjność i przenośność. Wymagają one szczególnej uwagi z racji kluczowego znaczenia we wszelkich zadaniach mających na celu rozwój funkcjonalności integracji i wymiany danych. Interoperacyjność ePortfolio jest własnością, która pozwala na wymianę danych i wykorzystanie ich w różnych systemach, organizacjach czy platformach sprzętowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu interoperacyjności i przenośności danych związanych z ePortfolio daje możliwość stworzenia API, a tym samym ułatwia wymianę informacji w heterogenicznym środowisku różnych aplikacji.

Opierając się na wypowiedzi Grahama Attwell’a – ePortfolio to własność każdego uczącego się, mogą one jednak być bardzo skutecznie wykorzystywane przez instytucje państwowe, pracodawców, wszelkiego rodzaju szkoły oraz instytucje, które chcą zawartość ePortfolio identyfikować, przeszukiwać, analizować, certyfikować i poddawać dowolnym procesom na jakie zezwoli właściciel.

Jak wcześniej wspomniałem najważniejszą cechą, która powinna być analizowana w pierwszej kolejności jest interoperacyjność, w obrębie której możemy wyróżnić następujące obszary standaryzacji
A.1) Informacje na temat właściciela ePortfolio
A.2) Poszczególne dokumenty
A.3) Kolekcje dokumentów różnego typy
A.4) Informacje na temat wyników sprawdzianów/testów/certyfikacji
A.5) Bezpieczeństwo
A.6) Przepływ informacji i procesy
A.7) Pedagogika

Analizując istniejące standardy, które dotyczą poszczególnych obszarów interoperacyjności (A.1 – A.7) znaleźć można wspólny mianownik, którym jest przede wszystkim konieczność stworzenia lub syntezy istniejących specyfikacji technicznych w celu zapewnienia odpowiedniego formatu danych. Tylko w ten sposób można zapewnić podstawowe kryterium interoperacyjności jednocześnie wchodząc w tematy związane z przenośnością danych i odpowiednim poziomem niezależności danych.

Wpis ten ma charakter otwarty serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do dyskusji i podzielenia się swoimi uwagami, sugestiami i spostrzeżeniami.

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required