Single Blog Title

This is a single blog caption
16
Maj

Szablon Webquest! Co to jest webquest cz.2

W jaki sposób zbudować szablon web-quest’u, który będzie można wykorzystać w zajęciach z uczniami/studentami? Poniższy post prezentuje strukturę webquestu.

Kontynuując serię postów na temat tego czym jest webquest, z czym się to je i od czego zacząć skupmy się na zaprojektowaniu struktury webquestu.

W ramach przypomnienia :

Definicja WebQuest

Webquest to działalność badawcza , w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowany , aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w sieci, oraz aby wspomagać jego myślenie na poziomie analizy , syntezy i ewaluacji.

Po pierwsze sami musimy wiedzieć co studenci/uczniowie mają się nauczyć w trakcie webquestu i w zadadzie to nazwiemy Wprowadzeniem. Napiszemy uczniowi czego się nauczy podczas webquestu, powiemy mu dlaczego akurat wybraliśmy taką formę.

Dobrze, ale wróćmy do samej struktury. Powinna być ona zorganizowana w następujący sposób:
01. Wprowadzenie.
02. Zadania.
03. Opis procesu pozyskiwania informacji.
04. Matryca ewaluacyjna.
05. Podsumowanie i wnioski.
06. Komentarze nauczyciela.
07. Zestawienie wykorzystanych odnośników.

Ponieważ wiemy już jaka powinna być struktura możemy zastanowić się nad tym jakie informacje powinien zawierać każdy z tematów.

Wprowadzenie do WebQuestu

Dokument ten w swojej pierwotnej formie powinien być zaprojektowany przez nauczyciela, który zdefiniuje problem / pytanie jakie będzie tematem webquestu. Nie mniej jednak rozdział ten będzie tworzony wraz z docelową grupą uczestników.
Po wstępnym przedstawieniu tematu, zasygnalizowaniu problemów i wskazaniu ścieżki jaką uczniowie mają się poruszać we wprowadzeniu powinni oni stworzyć scenariusz poszukiwań informacji planując jednocześnie sposób oceny informacji.
Początkowo może się to wydawać śmieszne, ale bardzo często wprowadzenia zaczynają się od słów: „… Wyobraź sobie, że jesteś detektywem w XV. wiecznej Polsce…”, nie mniej jednak ma to posłużyć zaciekawieniu uczestnika i pobudzeniu go do dalszego działania mającego na celu odpowiedzenie na zadane pytanie będące tematem webquestu.

Zadania

W tym rozdziale opisujemy dokładnie jaki powinien być wynik webquestu i jakie uczniowie powinni zrealizować zadania. Zadanie główne, lub kilka zadań muszą być przekazane w formie wymagającej aktywności, np. :

– rozwiąż zagadkę
– opisz problem
– zaprojektuj coś
– przeanalizuj strukturę
– zbierz opinie na temat i porównaj je z własnymi przemyśleniami
– znajdź dowody popierające ideę

Generalnie powinny to być aktywności, które będą wymuszały na uczestniku wyszukanie informacji w sieci, przeanalizowanie ich i wygenerowanie podsumowania, a pogrupować możemy je następująco:

  • zadanie sprawozdawcze/raport z badań
  • zestawienie danych
  • zadanie twórcze
  • zadanie dziennikarskie
  • projekt/ plan
  • zadanie analityczne

Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie wypisywać tutaj kroków jakie należy podjąć w celu zrealizowania zadania, ponieważ opiszemy to w kroku :

Opis procesu pozyskiwania informacji.

W kroku tym powinniśmy zawrzeć głównie szczegółowy opis kolejnych kroków prowadzących do pełnej realizacji projektu oraz zasady podziału ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu.

ciąg dalszy wrótce

Polecam również :

WebQuest dla Moodle

Idealne narzedzie do Webquestu

Webquest! Co to jest Webquest? cz.1

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required