Single Blog Title

This is a single blog caption
1
Sty

Publikacje elearning

EDUCAUSE Quarterly – Profesjonalne czasopismo naukowe publikowane przez EDUCAUSE. Magazyn zawiera dużo informacji o planowaniu, zarządzaniu, wykorzystaniu oraz ewaluacji zasobów informacyjnych w edukacji wyższej. Najczęściej podejmowane problemy dotyczą zasobów ludzkich, zasobów informacyjnych, kwestii zarządzania i organizacji sieci informacyjnych, współpracy między instytucjami edukacji, wykorzystaniu technologii informacyjnej, integracji mediów, komunikacji naukowej, wykorzystania technologii w pracy bibliotek, w nauczaniu i uczeniu się oraz elektronicznego handlu i biznesu. Czasopismo oferuje także obszerną charakterystykę doświadczeń poszczególnych uczelni. Artykuły są adnotowane w ERIC, Computer Literature Index oraz Higher Education Abstracts.

EDUCAUSE Review –to dwumiesięcznik wydawany przez EDUCAUSE. Głównym kierunkiem zainteresowania autorów magazynu są nowoczesne technologie i możliwości ich wykorzystania w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Świetnym pomysłem są tzw. web bonusy, zamieszczane w wybranych numerach magazynu, które nawiązują do tematyki numeru. Przeważnie są to prezentacje multimedialne, nagrania video z dyskusji panelowych lub wywiadów z autorami. Razem z magazynem EDUCAUSE Quarterly tworzy świetną bazę najnowszych informacji dotyczących rozwijającego się rynku IT.


Innovative: journal of online
education recenzowany dwutygodnik wydawny przez Fisher School of Education and Human Services at Nova Southeastern University. Poświęcony jest w głównej mierze sposobom efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ulepszenia procesu edukacji w środowisku akademickim, handlowym i rządowym. Czasopismo adresowane do szerokiego kręgu odbiorców od profesorów, nauczycieli, szkoleniowców, po administratorów sieci i programistów. Możliwość zamieszczania komentarzy na forum po przeczytaniu artykułu oraz dodawania linków do podobnych tekstów. Dostęp do pełnych tekstów wymaga bezpłatnej rejestracji.

The Technology Source ArchivesArchiwum recenzowanego dwumiesięcznika The Technology Source, wydawanego w latach 1997-2003. Archiwum gromadzi wszystkie oryginalne artykuły publikowane w czasopiśmie. Profil The Technology Source to głównie artykuły dotyczące wdrażania i integracji technologii informacyjnej w nauczaniu i organizację procesu edukacji. Istnieje możliwość zapoznania się z zawartością czasopisma w jego pierwotnej postaci dzięki usłudze WayBack Machine.

Journal of Asynchronous Learning NetworksCzasopismo recenzowane, zawiera oryginalne prace tworzone w ramach Asyncgronous Learning Networks (ALN). Artykuły pochodzą z wiarygodnych i pewnych źródeł informacji. Czasopismo pełni rolę głównego zasobu wiedzy o ALN. Udostępnione jest w ramach konsorcjum Sloan-C. Dostęp do numeru bieżącego wymaga bezpłatnej rejestracji. Korzystanie z archiwum jest nieograniczone.

Learning Circiuts Komercyjny magazyn wydawany przez American Society for Training and Development dostarczający najnowszych informacji na temat nowych technologii oraz ich wykorzystania w miejscu pracy i nauki. Główne działy to: Podstawy e-learningu, Projektowanie i Rozwój, Zarządzanie i Wdrażanie, Technologie i Narzędzia, Ewaluacja, Najnowsze Trendy, Case Studies.

Journal of Education Technology and SocietyKwartalnik poświęcony projektowaniu i wdrażaniu technologii w środowisku edukacyjnym. Zakres tematyczny czasopisma jest bardzo szeroki. Najczęściej poruszane problemy to komunikacja online, współpraca w środowisku nauczania, strategie nauczania, dydaktyka, pedagogika, systemy nauczania na dystans, media w nauczaniu zdalnym, edukacja online, edukacja/ nauczanie na dystans, wdrażanie technologii edukacyjnych i ewaluacja kształcenia, tutoring. Artykuły przeważanie publikowane w numerach specjalnych stanowiących odrębne bloki tematyczne. Czasopismo wydawane od 1998 roku.

International Review of Research in Open and Distance Learning – Na pierwszy rzut oka IRROLD wygląda jak czasopismo studenckie. Lecz po dokładniejszym przeglądnięciu zawartości czytelnik szybko może zorientować się o jego naukowych walorach. Jest to recenzowane czasopismo dotyczące teorii oraz praktyki otwartego kształcenia na dystans. Większość numerów to odrębne bloki tematyczne (np. pomoc studentom zdalnym, dostarczanie kursów, rozwój edukacji na odległość); są także numery otwarte. IRROLD jako jedno z 2,256 innych tytułów figuruje na liście czasopism Directory of Open Access Journal. Jest to wyraz poparcia dla ruchu Open Access – jednego z największych trendów w czasopiśmiennictwie online. IRROLD oferuje abstrakty i dostęp do pełnych tekstów artykułów w formacie PDF.

e-mentor – e-mentor to internetowe i jednocześnie drukowane czasopismo wydawane przez Szkołę Główną Handlową oraz FPAKE. Jest jednym z najbardziej liczących się polskich czasopism koncentrujących się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia online lub opartego na technologii.

Gazeta it Gazeta IT jest niezależnym czasopismem skierowanym do czytelników zainteresowanych tematyką szeroko rozumianych technologii informatycznych. Dostarcza użytecznych informacji twórcom i użytkownikom nowoczesnych technologii informatycznych. Podejmuje kwestie problemów informatycznego rynku pracy, aspektów nasycenia społeczeństwa technologią, a także związków pomiędzy technologiami informatycznymi a pedagogiką. Gazeta posiada stałe działy: Edukacja, Sieci, e-Marketing, Trendy, Etyka, Kariera, Internet, Zarządzanie wiedzą, Prawo, Robotyka i inne. Wydawana od 2002 roku. Możliwość bezpłatnej prenumeraty.

Wirtualna Edukacja – Pierwsze w Polsce czasopismo elektroniczne, publikowane w Internecie co dwa miesiące poświęcone problematyce szeroko rozumianej edukacji na odległość. Artykuły dotyczą stosowanych strategii nauczania, wykorzystania i roli technologii w nauczaniu, polityki nauczania na odległość w kraju i na świecie, praktycznych rozwiązań, modeli kształcenia w trybie zdalnym.

European Journal of Open and Distance Learning – stanowi forum do dyskusji na temat kształcenia otwartego i na odległość na różnych poziomach edukacji, z wykorzystaniem różnych technik nauczania. Jest miejscem do wyrażania opinii i wymiany doświadczeń dotyczących użyteczności nowych mediów edukacyjnych w procesie kształcenia. Ułatwia nawiązywanie kontaktów między europejskimi ośrodkami zaangażowanymi w upowszechnianiu nowoczesnych form kształcenia.

European Journal of Engineering Education – kwartalnik, wydawany w tradycyjnej formie od 27 lat, sztandarowa pozycja stowarzyszenie SEFISociéte Européenne pour la Fomation des Ingénieurs. Charakteryzuje się wysokim poziomem publikacji i wrażliwością na nowe technologie edukacyjne. Wydawca jest wydawnictwo Taylor & Francis Ltd.

The American Journal of Distance Education wydawany od 1987r. -prezentuje i promuje wiedzę, badania naukowe oraz ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie kształcenia na odległość w Ameryce. Pn i Pld Zamieszczane w comiesięcznych numerach artykuły porównawcze, przeglądowe oraz wywiady dostarczają pełnego zakresu bieżących informacji dotyczących różnych aspektów kształcenia na odległość.

Journal of Distance Education – publikowany przez Canadian Association for Distance Education (CADE) propaguje stan wiedzy i wyniki badań prowadzonych w Kanadzie w zakresie kształcenia na odległość oraz stanowi forum do upowszechniania osiągnięć innych krajów w tej dziedzinie. Czasopismo jest publikowane w formie książkowej każdego roku wiosną i jesienią.

Journal of Asynchronous Learning Networks – wydawany od 1997r.-jest podstawowym źródłem wiedzy z obszaru kształcenia asynchronicznego. Prezentuje oryginalne prace teoretyczne oraz wyniki podejmowanych działań eksperymentalnych.

The International Review of Research in Open and Distance Learning jest recenzowanym czasopismem elektronicznym wydawanym przez International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP).Prezentuje postępy w teorii, badaniach i wykorzystaniu kształcenia otwartego i na odległość w różnych częściach świata.
http://www.irrodl.org/

TechKnowLogia jest czasopismem międzynarodowym prezentowanym w internecie, wydawanym przez Knowledge Enterprise, Inc. od 1999r co dwa miesiące. Dostarcza pełnego zakresu informacji na temat wykorzystywania technik multimedialnych do upowszechniania wiedzy i polepszania efektywności kształcenia.

Distance Education jest czasopismem wydawanym przez Open and Distance Learning Association of Australia (ODLAA) dwa razy w roku – w maju oraz w październiku. Celem publikacji jest upowszechnianie wyników badań i zakresu wiedzy dotyczącej kształcenia na odległość, kształcenia otwartego oraz innych elastycznych systemów nauczania.

zrodla:
[1] http://wirtualna.wordpress.com/e-czasopisma/
[2] http://www.okno.pw.edu.pl/okno/eedukacja/

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required